Przeglądy UDT

PRZEGLĄDY UDT
Zakres naszych usług obejmuje przygotowywanie maszyn do badania przez Urząd Dozoru Technicznego.
Celem takiego badania jest ustalenie, czy wózek widłowy nadaje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. Badanie przeprowadza pracownik Urzędu Dozoru Technicznego w obecności eksploatującego oraz konserwującego wózek widłowy. Osoby konserwujące wózek widłowy powinny posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia wydane przez UDT.

Comments are closed.