Przeglądy instalacji gazowej

PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWYCH

Każdy z techników serwisu posiada uprawnienia E-1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, obsługi, konserwacji, badań szczelności, instalacji gazowych i montażu butli gazowych w wózkach jezdniowych.
Technicy serwisu posiadają legalizowane i atestowane urządzenia do pomiaru rezystancji izolacji.

Comments are closed.