Pomiary elektryczne

POMIARY ELEKTRYCZNE

Każdy z techników serwisu posiada uprawnienia E-1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowe.

Technicy serwisu posiadają legalizowane i atestowane urządzenia do pomiaru rezystancji izolacji.

Comments are closed.