Przygotowanie do UDT

Wózki widłowe (wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia) zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. podlegają dozorowi technicznemu.UDT

Wszystkie urządzenie, podlegające pod dozór techniczny mogą być użytkowane wyłącznie po otrzymaniu decyzji zezwalającej na ich eksploatacje. Decyzja wydana jest przez odpowiedni oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Inspektor dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację wózka widłowego po przeprowadzeniu badania odbiorczego oraz sprawdzeniu dokumentacji.

.

Dokumenty wymagane do odbioru wózka widłowego w Urzędzie Dozoru Technicznego?

- Certyfikat pochodzenia

- DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa)  – instrukcja obsługi

- Schemat układu hydraulicznego

- Schemat układu elektrycznego

- Specyfikacja techniczna

- Wniosek o przeprowadzenie badania technicznego

Comments are closed.